logo

Georg Trakl


Winterreise boekrug titel

Joep à Campo : GEORG TRAKL - paradijs en apokalyps.   
Met 20 foto's en 12 historische afbeeldingen. Register. 220 blz.
Formaat B5 (17X24 cm staand). Gebonden (hardcover).
ArtScape | ArteVista  Rotterdam 2024.  ISBN    978-90-77232-118.

VERKRIJGBAAR: zie onder.


De schrijver was verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Historische, Kunst- en Cultuurwetenschappen. Na zijn pensioen publiveerde hij over tangolyriek, Joseph Conrad,  Pablo Neruda, Luis Chaves, en de Winterreise. Tevens is hj programma-samensteller bij de Concertzender.

Het boek bevat de tekst, vertaling en uitgebreide toelichting van twintig gedichten, alsmede een Inleiding en een Besluit.

Georg Trakl (salzburg 1887 - krakau 1914)
kende een tragische levensloop en zijn gedichten getuigen
van een tragisch levensbesef. Zijn belevingswereld werd
gevormd in het spanningsveld van buiten- en binnenwereld
en werd uitgedrukt in beelden van paradijs en apokalyps.
Naar klank en kleur is zijn poëzie lyrisch en muzikaal,
naar stijl bedwelmend van welklank en milde waanzin,
naar inhoud zoekend naar waarachtigheid en zingeving
in een vervallen cultuur. Bij geen stroming in te delen,
is hij een schakel tussen Romantiek en Modernisme.
De magie en muzikaliteit van zijn poëzie inspireerden
vele dichters, componisten en beeldende kunstenaars.
Zijn donkere gedichten en duistere gedachten
zijn voorwerp van internationaal onderzoek
 op diverse terreinen, van filosofie tot psychiatrie,
 en vooral van letterkunde en taalwetenschappen.
 Van betekenis is bovenal, dat zijn hallucinante gedichten
 lezers blijven boeien om hun verontrustende schoonheid.

U kunt een nadere indruk krijgen aan de hand van omslag en inhoudsopgave. 

Deze kunt u inzien via onderstaande links.

 

Boekomslag

Titelbladen

Motto

Inhoudsopgave

Colofon

VERKRIJGBAAR:

Boekhandels kunnen inkopen bij Uitgeverij ArtScape|ArteVista via email: artscape.artevista@gmail.com; inkoopprijs € 25,00
(inbegrepen Pak&Post, btw). Winkelprijs € 39.00.
Per 5 ex. €  10,00 korting.

PARTICULIEREN: Online verkrijgbaar tegen Winkelprijs € 39.00.:
    Boekwinkeltjes.nl ACABOOKS
PARTICULIEREN: Direct bij Uitgeverij ArtScape via email: artscape.artevista@gmail.com
of door overmaking van  € 29,00 (iplus Pak&Post NL  €4,20; BE  €9,00; EU  €10,00)

op NL66INGB0001496318  BIC:INGBNL2A

tnv ArteVista Rotterdam. ovv aCampo / TRAKL + uw postadres


RECENSIES in onder meer: (klik aan)